Запослени у Заводу за културу војвођанских Русина
1. Анамарија Ранковић, в.д. директора
2. Наташа Радман, административно-технички секретар