Запослени у Заводу за културу војвођанских Русина
1. Анамарија Ранковић, директорка
2. Ања Делач, руководилац финансијске службе