„Вро арт центер“ у Вроцлаву у Польскей

Отворел поволанку за 18. Биєналe медийней уметносци „Вро 2019: Чловечески аспект“

Програма отворена за рижни форми експресиї и комуникациї хтори применюю уметнїцки потенциял нових медийох, а хтори закончени после 1. януара 2017. року.

Рок за приявйованє: 15. новембер 2018.

Отримованє „Вро 2019“ WRO Media Art Biennale: 15. – 19. май 2019.

„Вро 2019 : Чловечески аспект“

Структури капацитетох хтори нєпреривно рошню, околїска штучней интелиґенциї, моци и знаня хтори порушую само-порушуюци вязи у огромних мрежох, природни и штучни животи и нєчловечески коґнитивни перспективи кладу чловечески аспект до нових контекстох. Кельо чловечески аспект подложни технолоґиї? У хторей мири и зоз хторей перспективи чловечески аспект автономни, нєпредвидлїви, нєсовершени, креативни?

О „Вро 2019“ Биєналу

„Вро Медия Арт“ Биeнале то вельки форум за медийну уметносц у Польскей и єден зоз водзацих интернационалних подїйох у Европи. Од його снованя 1989. року, „Вро“ представя уметнїцки форми креировани през хаснованє нових медийох за уметнїцке виражованє и коминикацию и на таки способ виглєдує актуални креативни териториї и формує критичну перспективу актуалних питаньох у култури, уметносци, дружтве, технолоґиї и  хуманистичних наукох.

 „Биeналe – Вро 2017“:

На прешлим Биєналу отриманим 2017. року под назву “Нариси системох” роботи вецей як 120 уметнїкох були представени на 17 розличних локацийох у Вроцлаве: музейох, ґалерийох, робних хижох, историйних местох – напущених и рестаурованих, як и на рижних явних просторох.
У рамикох главней програми „Биєнала – Вро 2017“ отримани два вельки вистави у Варшави, и интензивна „Вро на турнеї” програма путуюцих проєкцийох. Вистави, концерти, перформанси, видео проєкциї и конференциї нащивели вецей як 100 тисячи нащивительох.

Контакт

info [​at​] wrocenter.pl

Програмски директор: Виола Краєвска

Уметнїцки директор: Пйотр Краєвски

 

Ориґиналну поволнаку можеце преценайсц на интернет сайту „Вро арт центру“:

http://wrocenter.pl/pl/wro2019/

Формулар за прияву: http://opencall.wrocenter.pl/pl/wro-2019-entry-form/

e-flux #wrobiennale #callforworks #opencall #humanaspect

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone