Будзе орґанизовани превоз за Националне швето у Руским Керестуре.

Автобуси буду исц на релациї:
1. Нови Сад – Дюрдьов – Руски Керестур – приявиц ше до Заводу
2. Коцур – Вербас – Кула – Руски Керестур – приявиц ше Миколи Шантови
3. Шид – Беркасово – Бикич Дол – Руски Керестур – приявиц ше Златкови Манькови

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone