Управни одбор Завода
1. Анамария Регак, предсидателька
2. Любица Отич, член
3. Йоаким Стрибер, член
4. Дюра Винаї, член
5. Саша Сабадош, член
6. Деян Загорянски, член
7.  Лидия Пашо, член
8. Иван Канюх, член
9. Михаїл Римар, член