Чланове Управног одбора именује Покрајинска влада на предлог Националног савета Русинске националне мањине.

Управни одбор
1. Миломир Шајтош, председник
2. Мирослав Чакан, заменик председника
3. Мирјана Ђекић, члан
4. Јоаким Стрибер, члан
5. Борислав Сакач, члан
6. Габријела Сајанковић, члан
7.  Весна Рагаји Цап, члан
8.  Наташа Макаји Мудрох, члан
9. Далибор Болдиш, члан