Фахове водзенє през виставу акварелох Андреї Палатинус и роботнї за дзеци

У цилю же би ше публика приблїжела ґу уметносци  Завод за културу войводянских Руснацох уж два раз орґанизовал фахове водзенє през виставу акварелох Андреї Палатинус, котре водзела Ирина Гарди Ковачевич, а же би ше и дзеци од малючка упознавали з уметносцу орґанизовани и роботнї за наших наймладших, на тему повязованя уметносци и пририоди. Обидва подїї […]