Отворена вистава фотоґрафийох „Виртуални мости Михайла Лїкара“ у Заводзе за културу войводянских Руснацох

З потримовку Городу Нового Саду нєшка у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох отворена вистава фотоґрафийох „Виртуални мости Михайла Лїкара“. З тей нагоди, Младен Булут зоз Дружтва новинарох Войводини наглашел же тото сотруднїцтво Заводу и Дружтва новинарох важне, алє и же є витворене прейґ автора фотоґрафийох, Михайла Лїкара, хтори окрем же є припаднїк рускей заєднїци […]

Виставa фотоґрафийох „Виртуални мости Михайла Лїкара“

Поволуєме Bас на виставу фотоґрафийох „Виртуални мости Михайла Лїкара“ хтора будзе отворена на пондзелок 20.08.2018. року на 12 годзин у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох. Виставу отворя Младен Булут, предсидатель Дружтва новинарох войводини и Анамария Ранкович, директорка Заводу за културу войводянсих Руснацох „Виртуални мости Михайла Лїкара“ – виставу фотоґрафийох годни сце опатриц кажди роботни […]