Прва седница директора Завода за културу војвођанских Мађара, Словака, Румуна, Русина и Хрвата је одржана у седишту Завода за културу војвођанских Мађара. На седници су били Мартина Гонди – директор Завода за културу војвођанских Мађара, Ана Хрћан Лесковац – директор Завода за културу војвођанских Словака, Тодор Урсу – директор Завода за културу војвођанских Румуна, Анамарија Ранкович – директор Завода за културу војвођанских Русина и Катарина Челиковић – менаџер културних активности Завода за културу војвођанских Хрвата, у име директора ЗКВХ, Томислава Жигманова.

На седници је разговарано како повећати видљивост активности свих Завода како се не би понављала ситуација где се Заводи представљају сами себи.

Предлаже се боља сарадња Завода у току следеће године, с обзиром и на чињеницу да већина Завода у току 2018. године бележи десет година рада Завода. Као један вид будуће сарадње и обележавања јубилеја предлаже се организовање једне заједничке манифестације

Предлаже се штампање једне заједничке брошуре са кратким историјатом о свакој националној мањини и основним подацима Завода те националне мањине, као један од видова презентације Завода у току 2021. године (Нови Сад- европска престоница културе)

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone