На стреду 28.03.2018. у Заводзе за културу войводянских Руснацох на 12.00 годзин др Томаш Квока зоз Яґелоньского универзитета у Кракове отрима преподаванє ,,Преклади на сучасни лемковски язик”.

Др Квока цеком идуцого тижня госц Оддзелєня за русинистику и Оддзелєня за сербски язик и литературу и у рамикох своєй нащиви Сербиї отрима два преподаваня у вязи зоз лемковским руским язиком у Польскей.

Друге преподаванє будзе на штварток 29.03.2018. на Филозофским факултету у Новим Садзе, у кабинету 204 на 10.30 годзин преподаванє ,,Лемковски руски – официйне хаснованє у Польскей”.

Нащива др Томаша Квоки витворена у рамикох програми Еразмус +.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone