Завод за културу војвођанских Русина означио 10 година постојања и рада.

Означен је активностима, радионицама, округлим столовима, промоцијом виеа, позоришном представом у камерном извођењу и игром „Побегни из Завода“, који су билу одржани  од 26. по 28. октобар 2018. године.

Како је јувилеј означен можете погледати кроз фотографије Веронике Вујачић.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone