Мисија

Завод за културу војвођанских Русина је професионална непрофитна установа основана од стране Скупштине АП Војводине и Националног савета Русинске националне мањине чији је циљ помоћ у постизању и афирмацији изврсности на најширем подручју културе војвођанских Русина.
Циљ постижемо културним делатностима истраживања, мапирања, евалуације, валоризације, меморисања, архивирања, систематизовања, продукције, унапређивања, едукације, саветовања и посредовања у култури.
У том смислу сарађујемо са мањинским, већинским и иностраним стручним лицима, организацијама, институцијама и то на такав начин да профитишемо и оснажимо русинске кадрове, институције, ресурсе и реципијенте културе.

Визија

Наша је визија русинска култура препознатљива у најширим круговима по својој изврсности, у чијој изградњи учествују сви слојеви, од културних елита до реципијената.

Сарадња

Појам изврсности, како га ми схватамо, најлакше се може појаснити речима Вудра Вилсона да човек долази себи тада када проналази оно што је најбоље у њему, и кад задовољи своје срце највећим постигнућима за које је створен. Завод жели да Русинима олакша “долажење себи” и зато жели сарадњу са онима који су већ на различитим културним подручијима пронашли и дали оно што је најбоље у њима, и онима чије време тек долази.
Претпоставка је да русинска култура већ има изврсних људи и достигнућа. Циљ Завода је да препозна ову изврсност, да је кодира, сачува и презентује широј публици. У овом смислу Завод ће се залагати за најшире облике сарадње са окружењем које је вољно да упозна, подржи, развије и прихвати ову изврсност.

Актвиности

Постизање изврсности желимо да досегнемо истраживањима и консултацијама, посредујући између аутора и публике, оснажујући и усавршавајући едукативним активностима рад аутора, и помажући евалуационе и валоризаторске праксе критике. Едукативним активностима желимо да подигнемо културни ниво и повежемо русински културни систем са ширим локалним, регионалним, покрајинским, националним и европским културним системом. Завод се у овом смислу бави издавањем књига, брошура, музичких књига и публикацција, часописа, каталога, периодике и звучних записа. Организовањем и систематизацијом културне баштине Русина креирамо основу за презентовање културних подручја Русина у русинским срединама и шире.

Финансирање

Завод финансира своју редовну делатност из средстава Покрајине, док се за планиране активности средства траже код донатора, из домаћих и међународних фондова.

Институционални профил

Завод је покренуо документационо-информациони, развојно-истраживачки и програм сарадње са међународним и домаћима институцијама који ће моћи да функционишу продуктивно у русинском културном систему. Завод није институција која постоји сама за себе, већ институција димензионисана наспрам потреба актера у русинском култруном систему. Програме Завода смо схаватили на активан начин, где нам је приоритет тај да се препознате вредности искористе за реализацију оног најбоњег у нама, и за презентацију оног што смо већ постигли.