Adrese Saveta nacionalnih manjina
1. Privremeni organ upravljanja Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne manjine
Predsednik: Iljaz Ramadanović
Adresa: Novi Sad,Slavka Rodića 37
Telefon: 061/32169262. Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine
Predsednik: Branko Pokornić
Adresa: Subotica, Trg Cara Jovana Nenada 15/4
Telefon: 024/554-881
E-mail: bunjnacsav@gmail.com3. Nacionalni savet egipatske nacionalne manjine
Predsednik: Agim Ajra
Adresa: Stevana Popovića Brila 64, Novi Sad
Telefon: 061/279 8558
E-mail: egipcani_ns@yahoo.com, egipcani_srb@live.com

4. Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine
Predsednik: Dr Korhecz Tamás
Adresa: Subotica, Age Mamužića 11/2
Telefon: 024/524-534
E-mail: office@mnt.org.rs
Web site: www.mnt.org.rs

5. Nacionalni savet nemačke nacionalne manjine
Predsednik: Miodrag de Deo Mihailović
Adresa: Novi Sad, Kozaračka 6
Telefon: 021/505-507, faks 021/506-317
Telefon kancelarije u Beloj Crkvi: 013/853-157 i 063/251-013
E-mail: nsavet.ns@gmail.com; miki.dedeo@gmail.com

6. Nacionalni savet rumunske nacionalne manjine
Predsednik: Daniel Petrović
Adresa: Novi Sad, Bulevar Mihaila Pupina 28
Telefon: 021/457-583
E-mail: consiliul_roman@yahoo.com

7. Nacionalni savet rusinske nacionalne manjine
Predsednik: Slavko Rac
Adresa: Ruski Krstur, Rusinska 75
Telefon: 025/705-222,025/705-333
E-mail: rusovit@nadlanu.com, rusovit@open.telekom.rs
Web site: www.rusini.rs

8. Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine
Predsednik: Ana Tomanova- Makanova
Adresa: Novi Sad, Mihajla Pupina 1/4
Telefon: 021/422-989
E-mail: office@rada.org.rs
Web site: www.rada.org.rs

9. Nacionalni savet ukrajinske nacionalne manjina
Predsednik: Jozo Sapun
Adresa: Novi Sad, Vojvođanskih brigada 17/4
Telefon: 021/642-71-28
E-mail: unr@neobee.net
Web site: www.ukrajincisrbije.rs

10. Nacionalni savet hrvatske nacionalne manjina
Predsednik: Slaven Bačić
Adresa: Subotica, Preradovićeva 13
Telefon:024/554-623
E-mail: ured@hnv.org.rs ; grunff@gmail.com

11. Nacionalni savet češke nacionalne manjina
Predsednik: Štefan Klepaček
Adresa: Bela Crkva, Miletićeva 2
Telefon: 013/852 627
E-mail: ceskanarodnirada@yahoo.com

12. Nacionalni savet makedonske nacionalne manjina
Predsednik: Borče Veličkovski
Adresa: Dr Svetislava Kasapinovića 2, 26101 Pančevo,
Poštanski fah: 94
Telefon: 013/2580456, 062/8030 330
E-mail: nsmakedonaca@nadlanu.com
Kontakt osoba: Slavica Sekulić, sekretar,
062/80-30-330, 062/80-30-330

13. Nacionalni savet grčke nacionalne manjine
Predsednik:Christos Aleksopoulos
Adresa: Dušana Danilovića 32 Novi Sad
Telefon: 060/6661903
E-mail: alexopoulos@dr.com