Завод за културу војвођанских Русина
Футошка 2/III
21 101 Нови Сад

Тел/Факс: 021/548-421
email: zavod.rusini@gmail.com

* обавезно