КОНКУРС

за суфинансирање програма и пројеката очувања, неговања, презентације и развоја културе и уметности русинске заједнице у Републици Србији

 

Конкурс се односи на програме/пројекте из следећих области:

  1. програме очувања и неговања нематеријалног културног наслеђа русинске заједнице
  2. програме савременог уметничког стваралаштва русинске заједнице чија је реализација предвиђена у 2018. години.

 

Укупан износ средстава планиран за ове намене, у складу са Одлуком о финансијском плану Завода за културу војвођанских Русина за 2018. годину износи 1.450.000,00 динара. Од укупног износа средстава по Одлуци УО број 107-1/18 од 14.05.2018. године 1.000.000,00 динара се опредељује за Програме очувања и неговања нематеријалног културног наслеђа русинске заједнице, а 450.000,00 за Програме савременог уметничког стваралаштва русинске заједнице.

Приоритети суфинансирања пројеката по областима:

  1. За ПРОГРАМЕ ОЧУВАЊА И НЕГОВАЊА НЕМАТЕРИЈАЛНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА РУСИНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
  2. За ПРОГРАМЕ САВРЕМЕНОГ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА РУСИНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Текст конкурса, правилник о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање програма и пројеката, и формулар можете преузети:

Конкурс

Правилник

Пријавни образац

Формулар за наративни извештај

Формулар за финансијски извештај

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone