Завод за културу войводянских Руснацох розписал Конкурс за публикованє мастер або маґистерских роботох од окремного значеня у Едициї иновациї „Владимир Ґарянски”.

Конкурс ше одноши на одбранєни мастер або маґистерски роботи зоз обласци дружтвених наукох повязаних з розвойом рускей заєднїци, окреме з обласци язика, литератури и историї.

На Конкурс треба послац лєм одбранєни мастер и маґистерски роботи хтори ище нє публиковани на другим месце.

Резултати Конкурса буду по конєц мешаца, а наукова мастер або маґистерска робота будзе видрукована по конєц рока.

Конкурс отворени од 03. септембра до 23.  септембра 2018. року.

Текст конкурсу можеце превжац:

Конкурс – Владимир Ґарянски

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone