Завод за културу војвођанских Русина разписао је Конкурс за публикацију мастер или магистарских радова од посебног значења у Едицији иновације „Владимир Гарјански”.

Конкурс се односи на одбрањене мастер или магистарске радова из области друштвених наука у вези са развојем русинске заједнице, посебно из области језика, литературе и историје.

На Конкурс треба послати само одбрањене мастер или магистарске радове који нису публиковани.

Резултати Конкурса буће објављени до краја месеца, а научни мастер или магистарски рад биће публикована до краја текуће године.

Конкурс је отворен од 03. септембра до 23.  септембра 2018. године.

Текст конкурса можете преузети:

Konkurs – Vladimir Garjanski

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone