У цилю же би ше публика приблїжела ґу уметносци  Завод за културу войводянских Руснацох уж два раз орґанизовал фахове водзенє през виставу акварелох Андреї Палатинус, котре водзела Ирина Гарди Ковачевич, а же би ше и дзеци од малючка упознавали з уметносцу орґанизовани и роботнї за наших наймладших, на тему повязованя уметносци и пририоди. Обидва подїї хтори отримани 23.9. и 30.9.2018. року були окреме нащивени, а заплановане же би ше и у наиходзацим периоду, з новима виставами, у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох орґанизовали и нови роботнї.

(фотографиї: Вероника Вуячич)

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone